Povolte to! Zahájit očkování dětí 12+ bez důkazu o bezpečnosti vakcín a navzdory nesouhlasu SÚKLu nařídil osobně ministr Válek

Vládní představitelé hazardují se zdravím dětí. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) odmítl povolit plošnou vakcinaci náctiletých proti onemocnění COVID-19. A odmítli ji povolit i sami úředníci ministerstva zdravotnictví. Za požadavkem očkovat děti od dvanácti let posilujícími dávkami mRNA vakcín společnosti Pfizer/BioNTech tak stojí osobně sám ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), původní profesí radiodiagnostik. Redakce online magazínu inFakta.cz se dostala k dokumentu, který na to jednoznačně ukazuje.

Z materiálu, který má redakce inFakta.cz k dispozici, vyplývá, že to byl právě Válek, kdo nařídil dnes již bývalému řediteli ministerského odboru ochrany veřejného zdraví Janu Marounkovi, aby zamítavé stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv jak on, ředitel, tak i jemu podřízení úředníci ignorovali – tedy aby vakcinaci dětí třetí dávkou mRNA vakcíny Pfizer/BioNTech zahájili. 

„Dne 18. 1. bylo zaměstnancům Matyáši Fošumovi a Janě Urbanové uloženo vypracování Rozhodnutí k dočasnému povolení očkování (posilující dávky) osobám, které dovršily 12 let věku, ačkoli to SÚKL nedoporučil…“ Tak přesně tyto věty stojí v interním dokumentu ministerstva zdravotnictví, který je součástí spisu spadajícího pod ministerskou sekci hlavní hygieničky (pod podřízený odbor ochrany veřejného zdraví). 

Úředníci tohoto odboru podle zákona ručí za věcnou správnost všech rozhodnutí ministra či ministryně zdravotnictví. Interní dokument ale nyní ukazuje, že plošná vakcinace očkovacími látkami Pfizer/BioNTech dětí 12+ byla v lednu zahájena „na objednávku“ – mimo úřad ministerstva.

Kompetentní úředníci ji totiž povolit nechtěli, jelikož v žádném případě nechtěli obejít negativní stanovisko nejdůležitější státní autority, která v České republice dohlíží na bezpečnost léčiv včetně vakcín – tedy Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

SÚKL byl jasně proti

Zmíněný ústav, SÚKL, tyto takzvané boostery (posilovací dávky, pozn. red.) dětem v lednu tohoto roku nedoporučil. Vyplývá to ze stanoviska, které 13. ledna poslala ředitelka ústavu Irena Storová na ministerstvo zdravotnictví. Píše se v něm: „Na základě dosud známých a výše uvedených dat nelze doporučit – v souladu s medicínou založenou na důkazech – podání posilovací dávky vakcíny Comirnaty (konkrétní název shora zmíněné vakcíny spol. Pfizer/BioNTech, pozn. red.) pro populaci od 12 let do 15 let. Poměr přínosů a rizik pro booster dávku pro tuto populaci prozatím není známý.“ 

Comirnaty obsahuje dle farmafirem molekulu označovanou jako „messenger RNA“ (mRNA), která obsahuje instrukce k tvorbě proteinu ze SARS-CoV-2, tedy z viru, jenž způsobuje onemocnění COVID-19. Vakcína Comirnaty neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19. Comirnaty se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní. Účinkovat má tak, že tělo připraví k tomu, aby bylo samo schopno bránit se proti onemocnění COVID-19.

Ředitelka Irena Storová již toto své stanovisko potvrdila a upozornila na možná rizika spojená s vakcinací dětí. „Ve chvíli, kdy nejsme schopni říct, že tu převažuje benefit nad rizikem, tak to nemůžeme pro ty děti doporučit,“ sdělila Storová. „A to přesně byla takhle situace. Není dostatek informací o tom, že pokud se této věkové skupině podá boostovací vakcína, tak tam převáží prospěch nad rizikem.“ (Viz příloha.)

Ale jak bylo shora zdůrazněno, přes zamítavé stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vakcinaci dětí starších dvanácti let povolil. A vydaným rozhodnutím z 21. ledna tohoto roku ji tak ministerstvo zdravotnictví doporučuje. 

Ministerstvo rozhodlo bez důkazů a dat

Podle zákona o léčivech sice takový krok proti SÚKLu ministr zdravotnictví udělat může, avšak měl by jasně prokázat a jasně doložit, že disponuje informacemi, ke kterým se Státní ústav pro kontrolu léčiv při svém hodnocení vakcíny nedostal. Tedy Vlastimil Válek a jeho podřízení by měli ve vydaném rozhodnutí o povolení vakcinace výslovně uvést, že na ministerstvu mají odborná data a důkazy o prospěšnosti, zejména pak o bezpečnosti plošné vakcinace dětí 3. dávkou Comirnaty od farmaceutické společnosti Pfizer/BioNTech.

FOTO: archiv inFakta.cz

Jak ale web inFakta.cz zjistil, žádná taková data na ministerstvu neexistují. Podle takzvaného sběrného archu spisu sekce hlavní hygieničky a odboru ochrany veřejného zdraví je součástí spisu pouze stanovisko vakcinologické společnosti. Ta vakcinaci dětí 12+ doporučila. Jde však pouze o názor ryze soukromého spolku, který za svá doporučení nenese a nikdy neponese žádnou zákonnou odpovědnost.

Ani ministerští úřednící, ani ministr zdravotnictví se tím pádem nemohou názory a soukromými zájmy vakcinologického spolku řídit. A podle našich nejnovějších informací úředníci ani nechtěli. Do spisu – prostřednictvím interního zápisu – vložili informaci, že podle služebního zákona sice musí uposlechnout pokyn nadřízeného – tehdy šéfa odboru Jana Marounka, ale s vypracováním povolení plošné vakcinace dětí nesouhlasí. Odmítli ignorovat stanovisko SÚKLu a interním zápisem se kryli, když už museli splnit šéfův příkaz. 

Interní záznam

Interní záznam zpracovala ministerská úřednice Jana Urbanová. Chtěli jsme získat její vyjádření, avšak telefon nezvedla. Podařilo se nám zastihnout druhého z úředníků, jehož jméno v záznamu stojí. Jde o Matyáše Fošuma, současného ředitele odboru veřejného zdraví. Pravost dokumentu nevyvrátil: „Kdo to dal Marounkovi, to nevím….“

Kdo dal tedy tehdejšímu řediteli odboru ochrany veřejného zdraví Marounkovi pokyn, aby stanovisko SÚKLu s úředníky ignoroval a vakcinaci dětí posilující dávkou Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech společně povolili?

Příslušné dokumenty (pro zvětšení rozklikněte)

V dokumentu (viz příloha) se píše, že: „Příkaz se dle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví, tehdy Jana Marounka, opírá o příkaz PM, který vyplynul z jednání PM a dalšími subjekty dne 18. 1. 2022. Předmětného jednání se kompetentní úředníci odboru nezúčastnili. Dále bylo uloženo, aby předmětné rozhodnutí bylo opřeno o vyjádření české vakcinologické společnosti.“ 

Zkratka PM je v úřednickém jazyce označení pro „pana ministra“, v tomto případě pro úřadujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Bývalý ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Jan Marounek se k Válkovu příkazu v současné době vyjádřit nemůže. V srpnu tohoto roku měl totiž vážnou dopravní nehodu a je stále hospitalizován. Redakce chtěla také vyjádření ministra Válka. Na telefonát reagoval sms zprávou a dotazem, co od něj potřebujeme. Na žádost o vyjádření k našemu zjištění však dosud neodpověděl.

Předseda vlády Petr Fiala byl o případu informován na jaře toho roku a taktéž jenom prostřednictvím ministra Válka. Ten podle premiéra argumentoval stanoviskem odborných společností, zejména vakcinologické. Předseda vlády Fiala údajně dosud neměl důvod svému ministrovi nevěřit.

Roman Chlíbek, předseda vakcinologické společnosti, se k případu odmítá vyjadřovat. Zda on sám či vakcinologická společnost vyhodnocovala rizika/benefity plošné vakcinace dětí třetími dávkami, na to redakci neodpověděl.

Poškození zdraví po vakcínách

Očkování se zato nelíbí některým lékařům, například dětské doktorce Janě Králové: „Podle mě nejsou děti cílovou skupinou tohoto očkování, natož aby jim byly podány další, tzv. posilující dávky. Děti prodělávají a prodělávaly nemoc COVID-19 formou nachlazení, někdy s horečkami, někdy s průjmem. Obdobný obraz viróz známe již před objevením se nemoci COVID-19. Čím strašili někteří lékaři rodiče, je syndrom PIMS či MIS-C – syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi, ten je ovšem znám i u jiných viróz a popsán v prestižním časopise Lancet i u dětí po mRNA vakcínách, kdy prokazatelně nemoc COVID 19 neprodělaly.“

Po doporučení ministerstva zdravotnictví podat 3. dávky mRNA vakcín dětem navzdory nesouhlasnému stanovisku SÚKLu oslovila lékařská Králová Evropskou lékovou agenturu (EMA) s dotazem na data, ze kterých vyplývá benefit 3. dávek pro věkovou skupinu 12+.

„Nejenže jsem na odpověď čekala nezvykle dlouho – žádost byla odeslána 26. 2., ale překvapující byla odpověď ze 17. 3.: Data ještě nemáme, vyčkejte ještě týden či dva a zatím odkazujeme na informaci výrobce,“ uzavírá pediatrička.

K 2. listopadu 2022 podstoupily celkem posilující očkování doporučované ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem tyto počty dětí:

Věková kategorie + typ očkování Počet dětí
Posilující dávka u dětí 12-15 let 41 308
Dvě dávky očkování u dětí 12-15 let 226 536
Dvě dávky očkování u dětí 16-17 let 131 716
Posilující dávka u dětí 16-17 let 34 269

Zdroj: MZ ČR

Připravujeme pokračování včetně mnoha souvislostí (jak děti na očkování reagují, názory a zkušenosti pediatrů atd.), důkazů, kdy redakce inFakta.cz disponujeme oficiálními dokumenty, z nichž vyplývá, kdo si vakcinaci dětí ve skutečnosti objednal.